Verzenden & retourneren

Verzenden:

Erectiepillen.nl brengt geen verzendkosten in rekening voor bestellingen vanaf €40 binnen Nederland! Er geldt geen minimum bestelbedrag. Voor bestellingen naar België rekenen wij geen verzendkosten vanaf €50.

De verzendkosten binnen Nederland bedragen 4,95 
De verzendkosten naar België bedragen 5,95 

Verzending naar een PostNL of DHL afhaallocatie kost 5,95 voor bestellingen binnen Nederland en België. Vanaf €100 rekenen wij geen verzendkosten naar een afhaallocatie.

Bij speciale acties kunnen de verzendkosten afwijken. Mocht deze situatie zich voortdoen dan zullen wij dit communiceren in de actievoorwaarden.


Wij streven ernaar (wanneer op werkdagen voor 23:45 besteld) uw bestelling dezelfde dag te versturen. Alle producten hebben wij op voorraad. Mocht het onverhoopt voorkomen dat wij niet aan deze doelstelling kunnen voldoen dan geven wij dit aan middels de voorraad indicatie bij het product.

Retourneren:

Retour adres:

NB Producten B.V., Postbus 356, 3740 AJ te Baarn

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet
u ons (NB Producten B.V., Nieuwstraat 5-A8, 3743 BK Baarn - Nederland, [email protected], Telefoon: + 31 085 060 3763) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. .

 

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:


- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van    gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement); 

Modelformulier voor herroeping:
(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

NB Producten B.V., Nieuwstraat 5-A8, 3743 BK te Baarn

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij
(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de
volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”